Eto te pred Poslanikom stojis, Izet ef. Camdzic

VIDEO – HUTBA – IZET-ef. Čamdžić Ovih dana, hiljade naše djece su maturanti, pred njima stoje dva puta, Pravi i stranputica. Pravi put, to je put vjere, nauke, rada, truda, borbe, odricanja, a stranputica, na nju je Poslanik ukazao kada je ashabima rekao: „Obećajte mi da nećete krasti, lagati, bludničiti…“ I sad pozvao bih tu našu omladinu da sebe zamisle kako pred Poslanikom stoje i on, s. a. w. s., im se obraća: Obećajte mi da ćete vjerovati, da ćete učiti, da ćete biti svjesni da pripadate narodu koji ima iskustvo genocida, da nećete slaveći svoju zrelost (maturu) alkohol piti, niti bludničiti, i da ćete u granicama svojih mogućnosti uvijek biti na strani dobra i za dobro se boriti. Ako obećate i obećanje ispunite, Allah, dž. š.,će vas nagraditi i uspjeh vam na oba svijeta podariti, a ako obećanje ne ispunite na ovom svijetu ćete u tami grijeha i muci siromaštva živjeti, drugome služiti, a na ahiretu kaznu iskusiti.