Vakufi u Bosni i Hercegovini

Dok traju 10 Dani vakufa i danas vam donosimo interesantne tekstove o Vakufu. Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š., zadovoljstva. Vakuf je sredstvo ili put kojim se približuje Bogu i stiče Njegovo zadovoljstvo

HADIS

“Poslije smrti čovjekove, njegovi tragovi na ovom svijetu nestaju osim u tri slučaja: ako ostavi (uvakufi) trajno dobro, ako ostavi znanje kojim će se drugi koristiti i ako ostavi odgojeno dijete koje će se za njega moliti.”

U ekonomskom i socijalnom smislu vakuf je finansijska i društvena institucija koja doprinosi ekonomskom, društvenom, kulturnom i vjerskom kvalitetu života pojedinca i razvoju društva.

Uvakufljenjem prestaje vlasništvo vakifa nad uvakufljenom imovinom i ona prelazi u vlasništvo vakufa. U našim uslovima titular vakufa je Islamska zajednica u BiH. Više informacija i detalja pogledajte klikom na sliku ili ovdje.