Hutba o kurbanu

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, na blagodatima Upute. Samo Njemu ibadete činimo, i u Njegovoj neizmjernoj milosti spas i utočište tražimo. 

Neka je salavat i selam na Božijeg Poslanika i miljenika Muhameda a.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, i na naše bosanske šehide.

Uzvišeni Allah u Kur’anu veli: 

„Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali, pa, klanjaj radi Gospodara svoga i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati!“ (El-Kevser, 1-3.) 

„Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!“ (El-Hadždž, 37)

Draga braćo i poštovane sestre!

Kurban je čin ibadeta i vjerski propis utemeljen u Kur’anu i sunnetu.

Kurban pripremamo jer nam je Allah naredio da to činimo, radi stjecanja Njegovog zadovoljstva i iskazivanja zahvalnosti na svemu čime nas je On darovao.

Već od samog početka ljudskog roda, u prvom govoru o kurbanu, na primjeru sinova Adema a.s., Habila i Kabila, razumijevamo također da, kako se navodi u Kur’anu: „Doista Allah prima samo od onih koji su bogobojazni!’“ (El-Maide, 27)

Habil je bio bogobojazni rob. Stoga je njegov kurban primljen, a Kabilov odbijen.

Svjesni smo da do Allaha Uzvišenog neće stići kurbansko meso i krv, kako nas je On uputio, ali hoće naša bogobojaznost. Bez bogobojaznosti, kurban gubi osnovni smisao i cilj. 

Dani Kurban-bajrama, stoga, nisu tek dani kurbanskog mesa i krvi, nego i dani naše bogobojaznosti, predanosti i pokornosti Jedinom Bogu.

Osim ibadetske, kurban međutim podrazumijeva i socijalnu dimenziju. Jer, približavajući se Bogu, mi se našim kurbanima približavamo i jedni drugima. Približavamo se čovjeku. 

Zato su dani Kurban-bajrama i dani naše solidarnosti, plemenitosti, radosti, i visoke svijesti o općem dobru i zajednici ljudi. 

Onako kako su kroz povijest brojni poslanici i časni ljudi prolazili kroz iskušenja i savladavali ih sa uspjehom, strpljenjem i nadom u Božiju milost, žrtvujući najbolje od sebe, mi se danas suočavamo sa vlastitim iskušenjima i podnosimo vlastite žrtve. 

U svijetu kojeg karakteriše otuđenje, nastojimo se međusobno zbližavati. U svijetu kojeg karakteriše pohlepa, mi dajemo od sebe, kako su nas poučili odabrani Poslanici. 

U državi u kojoj živimo, suočeni sa politikama koje karakteriše sirovo kabilovsko zlo, zavidnost i mržnja, mi nastojimo uzvratiti zajedničkim, jedinstvenim radom i zalaganjem. 

Aktivnost na koju bez sumnje možemo biti ponosni jeste i akcija „Kurbani“, koju koordinira i provodi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. 

Ova akcija potvrđuje da su se empatija, osjećaj za druge, solidarnost i duh nesebičnosti razvili do te mjere da su postali dio prirode naših ljudi i našeg naroda. Kurbani više nisu samo polog naše iskrenosti, nijeta da steknemo Božije zadovoljstvo, nego i polog naše postojanosti i odanosti ljudima sa kojima živimo. 

Da podsjetimo, na inicijativu reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića Islamska zajednica od 2014. godine organizuje akciju otkupa kurbana od povratnika u bh. entitetu RS. 

U posljednjih 7 godina ovaj projekat predstavlja veliku pomoć povratnicima koji su se vratili na svoja porušena i spaljena ognjišta. Islamska zajednica je u tih 7 godina otkupila samo od 4 medžlisa – Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik – više od 26.000 kurbana i na hiljade kurbana u drugim povratničkim mjestima.

Važno je istaći da je ovdje riječ o organiziranom i sistemskom jačanju povratničkih džemata i održivosti Bošnjaka na prostorima sa kojih su bili protjerani. 

Nikada ne smijemo smetnuti sa uma da su oni koji su se vratili na spaljena ognjišta na braniku domovine, da su njihovi životi njihovi kurbani. Da je njihova žrtva – svakodnevna žrtva.   

U ovoj, našoj zajedničkoj akciji, kurbani se otkupljuju od povratnika, vrši se nadzor nad kupovinom i pripremom kurbana, a kurbansko meso, osim povratnicima, dijeli se i odgojno-obrazovnim ustanovama, medresama i fakultetima, te bolnicama, humanitarnim udruženjima, studentskim domovima… 

Naši požrtvovani ljudi, u kojoj god zemlji svijeta da se nalaze, učestvuju u ovoj akciji. 

Kurbani nas ujedinjuju. 

Brojni Bošnjaci iz dijaspore, pored vjerske svijesti, svojim uplatama za kurbane potvrđuju i patriotsku svijest i učvršćuju vezu sa ljudima u domovini. Naša radost, dakle, ne samo da prelazi granice naših avlija, nego i granice država i kontinenata. 

Kroz ovu akciju naša generacija u nasljeđe potomcima ostavlja praksu empatije prema ugroženim članovima društva, odgovornosti i snažne brige o vlastitom narodu, ali i jasnu poruku i pouku da zlo nije nepobjedivo.   

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan bajrama od puštanja krvi kurbana. Žrtvovana životinja će na sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom. Kurbanska krv bude primljena kod Allaha prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu.” (Ibn Madže i Tirmizi).

Gospodaru naš, razveseli naša srca, primi od nas naše ibadete i žrtve koje u Tvoje ime prinosimo. Gospodaru naš, Očisti naše duše od pohlepe i zavidnosti, oprosti nam i smiluj nam se, jer Ti, zaista, mnogo praštaš.

Damir ef. Peštalić  glavni imam MIZ Srebrenica

 Srebrenica, 29.06.2022.