IZBSA – ICNAB

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) je krovna vjerska organizacija Bošnjaka u Sjevernoj Americi i dio je Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (IZuBiH).

IZBSA je službeno kao organizacija formirana 2003. godine, sa ciljem ispunjavanja duhovnih i vjerskih potreba i obaveza Bošnjaka. Trenutno, IZBSA broji oko 60 džemata sa područja Sjeverne Amerike i administrativno je podjeljenja u četiri medžlisa.

Struktura Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike je administrativno podjeljena na više nivoa.

Osnovna organizaciona jedinica u strukturi IZBSA je džemat koji sačinjava skupina ljudi koji žive na istom području i koji su međusobno povezani u izvršavanju zajedničkih islamskih dužnosti.

Sljedeći nivo koji djeluje kao viša organizaciona jedinica u sastavu Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike je medžlis. Svaki medžlis obuhvata bar sedam džemata koji čine cijelinu na određenom geografskom području.

Skupština Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike je najviši predstavnički i zakonodvani, a Izvršni odbor (IO) je najviši vjerski i administratrivni organ IZBSA. Na čelu Izvršnog odbora je muftija Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike koji predstavlja IZBSA u svim administrativnim i vjerskim poslovima.

Rad svih administrativnih i struktularnih nivoa Islamske zajednice je regulisan pravnim aktima Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Više informacija na www.izbsa.com