Mekteb

Kao i medresa, koja predstavlja viši stupanj obrazovanja, mekteb je često bio vezan za džamiju. Prvenstveno, pojam mekteba se odnosio na mjesto za izvođenje nastave, u okviru koje su se učenici podučavali: čitanju, pisanju, gramatici i islamskim disciplinama (kiraetu, akaidu, fikhu, hadisu, tefsiru i dr.). Pojmovima mekteb ili kuttab označavala se tradicionalna metoda obrazovanja u većini muslimanskih zemalja, koja podrazumijeva predavanje učitelja grupi učenika ili studenata koji sjede ispred njega.

Mektepska nastava u našoj zajednici se održava u sljedećim terminima:

NEDJELJA od 10:00AM do 12:30PM

UTORAK od 6:15PM do 7:30PM

ČETVRTAK od 6:45 do 7:30

Trenutno je upisano 98 polaznika.